Realisaties

Opgeleverde projecten van Blisss

Project Copaco

IOS, Windows en Android

Copaco vroeg ons om een native mobile app te bouwen waarmee zij kunnen communiceren met hun klanten via pushberichten, notifications, beacons, twitterfeed, inzicht in trainingen en waardecoupons met aanbiedingen. Doelstelling was om de app te lanceren op hun jaarlijkse Cloud Event. Het programma van dit event was te zien op de app, evenals sprekers, zalen en break-out sessies.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze app gebruikers te activeren bij de merkbeleving van Copaco. Hiervoor is het platform van Mobile Bridge (www.mobilebridge.com) ingezet naast de app. De gebruikers kregen afhankelijk van hun locatie (via beacons) of het tijdstip (via push meldingen) berichten van Copaco. Ze vullen een profiel en waarmee Copaco de gebruikers heel gericht van relevante informatie kan voorzien.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • TWITTERFEED
 • WEBSITE FEED (voor trainingen)
 • PUSH NOTIFICATIONS
 • BEACONS
 • GEBRUIKERSPROFIELEN
 • COUPONS & AANBIEDINGEN
Realisaties
Realisaties

Project Meelunie

IOS app

Vanuit Meelunie kregen wij het verzoek om een app te bouwen waarmee hun vertegenwoordigers wereldwijd op de hoogte gehouden worden van deals die collega’s scoren.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze app vertegenwoordigers te activeren in de salesdoelstellingen. Vertegenwoordigers konden bepaalde deals “liken” en van commentaar voorzien. Dit om de betrokkenheid van het salesteam (dat over de hele wereld verspreid werkt) te activeren bij de salesdoelstellingen en voortgang van Meelunie.  Daarnaast werd iedereen voorzien van informatie over de voortgang van de doelstellingen, en wordt er in de app een lijst met “top vertegenwoordigers” getoond.
De informatie komt vanuit Microsoft Dynamics CRM. Wanneer hier een verkoopkans “gewonnen” werd, stuurde de app automatisch een push bericht naar alle gebruikers met informatie over de gewonnen deal.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • CRM KOPPELING
 • PUSH NOTIFICATIONS
 • GEBRUIKERSPROFIELEN
 • TABELLEN EN GRAFIEKEN
 • TOP VERTEGENWOORDIGERS
 • LIKE & COMMENT FUNCTIONALITEIT

QUOTE VAN DE KLANT

“Blisss exceeded our expectations in every level. Compare to other companies we researched, they were the only ones that completely understood our concept from the very beginning. Customer service is excellent, they will not rest until you are happy and satisfied. They are professional, creative, fast and honest… You will not be disappointed”.

– Tatiana Pochet (Marketing Manager)

Project PPC

IOS, Android native app

Plinten en Profielen Centrale (PPC) vroeg ons om een app “de plintenzoeker” te ontwikkelen waarmee hun klanten snel en eenvoudig bepaalde artikelen en informatie op konden zoeken.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze app klanten direct informatie te geven over artikelen die bij PPC beschikbaar zijn, zodat de parket-dienstverlener direct op locatie passende plinten of profielen op kan zoeken. De informatie komt uit het ERP pakket Microsoft Dynamics NAV, inclusief afbeelding, afmetingen en extra informatie. Daarnaast is er een directe link naar de webshop waarmee het artikel gelijk besteld kan worden.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • ERP KOPPELING (MICROSOFT DYNAMICS NAV)
 • ARTIKELEN EN LEVERANCIERS
 • ZOEKFUNCTIONALITEIT
 • ARTIKEL LINK NAAR WEBSHOP
Realisaties
Realisaties

Project Radboud Universiteit

Webapp

Vanuit de Radboud Universiteit kregen wij het verzoek een app (de stoeljesdans) te ontwikkelen die leraren ondersteunt bij het maken van de ideale klassenindeling.

Meer informatie

DOELSTELLING

Verder bordurend op het promotie onderzoek van mevr. Yvonne van den Berg, waarin ze aantoonde dat leerlingen die elkaar niet direct mogen, juist dichter bij elkaar gezet moeten worden zodat ze elkaar beter begrijpen.
Vanuit deze online app worden eerst gegevens verzameld over de sociale relaties in de klas, waarna de leraar via enkele in te stellen voorkeuren de ideale klassenindeling kan maken. Daarnaast krijgt men direct inzicht in de sociale relaties in de klas, en kan men over tijd monitoren of deze verbetert gedurende het jaar. (www.stoeltjesdans.nl)

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING
 • HOSTING

FUNCTIONALITEITEN

 • GEBRUIKERS REGISTRATIE MET E-MAIL VALIDATIE
 • GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN
 • ALGORITME VOOR KLASSENINDELING
 • GEBRUIKERS FILMPJES
 • EENVOUDIGE WORKFLOWS
 • UITWERKEN HANDLEIDNGEN

Project Vloerenmonitor

IOS app

Een consortium van drie bedrijven (Tarkett, Projectvloeren Nederland, Progenta) gaf ons de opdracht om een app te ontwikkelen die facilitair managers in staat stelt hun vloeren te beheren.

Meer informatie

DOELSTELLING

De Vloerenmonitor is een applicatie waarmee het vloerenpark beheerd wordt. Het geeft de facilitair manager inzicht in het vloergebruik. Het beoordeelt de vloeren op een kwalitatieve manier, en het helpt bij budgettering van renovatie en of vervanging
De specialist komt binnen op de locatie en beoordeelt de vloer op basis van een aantal vragen. Na invoering van alle benodigde gegevens betreffende de vloeren kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld rapportages gemaakt worden die informatie geven over het onderhoud, of over de vervangingstermijn.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • APPLICATIE HOSTING
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • GEBRUIKERS REGISTRATIE MET E-MAIL VALIDATIE
 • LOCATIES EN RUIMTEN AANMAKEN
 • EENVOUDIGE VRAGENLIJSTEN
 • OVERZICHTELIJKE RAPPORTAGES
Realisaties
Realisaties

Project Pestmonitor

Webapp

Vanuit een consortium van vier Nederlandse universiteiten kreeg Blisss Zakelijke Apps het verzoek om een intuïtief eenvoudig en begrijpelijke online app voor leerkrachten en leerlingen vanaf 7 jaar te ontwikkelen.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze online app gegevens te verzamelen die inzicht geven naar de effectiviteit van programma’s tegen pesten in het primair en voortgezet onderwijs. De online pestmonitor is een onderdeel van het totale onderzoek.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • APPLICATIE HOSTING
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • GEBRUIKERS REGISTRATIE MET E-MAIL VALIDATIE
 • GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN
 • EENVOUDIGE WORKFLOWS
 • UITWERKEN HANDLEIDNGEN

Project Manta Gifts

Windows app

Vanuit Manta Gifts kregen wij de opdracht een app te ontwikkelen die hun vertegenwoordigers ondersteunt bij het registeren van orders op een beurs.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze offline app snel en eenvoudig via een bluetooth barcode scanner producten te kunnen scannen en zo orders te kunnen schrijven. Dit gebeurde voorheen met pen en papier, en werkt nu foutloos en veel sneller.
Aan het einde van de dag worden alle verzamelde orders doorgestuurd naar de webshop waarna ze uitgeleverd kunnen worden. Dit alles scheelt Manta Gifts veel werk in overtypen en fouten corrigeren. De app moest offline werken, aangezien tijdens de beurs een goede internetverbinding niet altijd voorhanden is.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • KOPPELING MET BLUETOOTH BARCODE SCANNER
 • ORDERS INVOEREN
 • OFFLINE ORDERS OPSLAAN
 • KOPPELING MET WEBSHOP
Realisaties
Realisaties

Project Salesflow

IOS, Android native app

Projecten Nederland gaf ons de opdracht om een app te ontwikkelen die hun vertegenwoordigers ondersteunt bij hun werkzaamheden onderweg. Vele jaren en uitbreidingen later, is de Salesflow een volledig op zichzelf staand product, waar zowel Projecten Nederland, als vele andere klanten van Blisss, bijzonder veel aan hebben.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze online app inzicht te krijgen in welke klanten er bezocht worden en welke niet, inzake het creeren van een efficiente planning. Daarnaast wil men aan de klantbezoeken automatische dagrapportages koppelen, zodat het management op de hoogte is van wat er speelt bij de klanten.

De Salesflow kan gekoppeld worden aan Outlook en het ERP pakket dat een bedrijf gebruikt. Klanten, taken en agenda afspraken worden gesynchroniseerd zodat de vertegenwoordigers door middel van een app alle informatie onderweg bij de hand hebben. Aan het einde van de dag kan het management automatisch via de mail een rapport ontvangen met de dagrapportage.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • KOPPELING MET EXCHANGE/OFFICE 365
 • KOPPELING MET ERP PAKKET
 • ONDERWEG NOTITIES, TAKEN EN VERKOOPKANSEN INZIEN
 • ONDERWEG INZICHT IN NAW GEGEVENS EN DEZE BEWERKEN
 • VIA DE APP EEN EFFICIENTE PLANNING MAKEN
 • RAPPORTAGETOOL VOOR HET CREEREN VAN DE GEWENSTE RAPPORTAGES

Project Salesview

IOS, Android native app

Vanuit een groep klanten kregen wij de opdracht een app te ontwikkelen die hun vertegenwoordigers inzicht geeft in omzetinformatie onderweg.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om door middel van deze app inzicht te krijgen in de omzet per klant. Uit gespecificeerd in de volgende categorieën: klant, artikelgroep, artikelen. Door middel van een grafische schil ziet men direct of de omzet dit jaar voorloopt of achterloopt ten opzichte van vorig jaar.
De vertegenwoordiger kan filteren op voorlopen of achterlopen en heeft op het laagste niveau de kans om de informatie over de maanden heen te zien in tabel of grafiekvorm. Zo kan de vertegenwoordiger zijn/haar gesprek met de klant goed vormgeven en wordt de crosselling bewerkstelligt.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • KOPPELING MET ERP PAKKET
 • ONDERWEG OMZETINFORMATIE INZIEN
 • DOWNDRILLEN NAAR ARTIKELCATEGORIE OF ARTIKEL NIVEAU
Realisaties
Realisaties

Project Saleskoffer

IOS, Android native app

Vanuit de klant Schaffenburg kregen wij de opdracht een app te ontwikkelen die hun productcatalogus in een appvorm verpakt voor hun dealerbedrijven. Inmiddels gaan er ook veel vertegenwoordigers van andere bedrijven op pad met de Saleskoffer app op hun tablet.

Meer informatie

DOELSTELLING

Het doel is om centraal de productcatalogus bij te houden en deze door middel van een app naar de dealerbedrijven te brengen. De data moet zowel online als offline beschikbaar zijn en te bereiken via zowel een smartphone als een tablet.

ONZE WERKZAAMHEDEN

 • ONTWERP
 • GEBRUIKERS ERVARING
 • APPLICATIE ONTWIKKELING
 • ONDERHOUD
 • DATAOPSLAG (beveiligd en versleuteld)
 • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

FUNCTIONALITEITEN

 • DIGITALE PRODUCTCATALOGUS
 • CENTRAAL BEHEERSBAAR DOOR MIDDEL VAN EEN WINDOWSMAPPENSTURCTUUR
 • FOTO’S, VIDEO’S, WORDBESTANDEN EN PDF BESTANDEN BESCHIKBAAR IN DE APP
 • ZOOMEN IN DE APP
 • DOCUMENTEN DIRECT DOORSTUREN VIA MAIL

Heeft u nog vragen?

Start typing and press Enter to search